top of page
g17.png

Nyttig information om årets VSS

Lehnsgrevinden og campingpladsen

På Saltø Gods godt fem kilometer fra pladsen begynder historien om De Hvide Svaner.
Her, i de smukke godsbygninger, der nu i 300 år har været bolig og arbejdsplads for Lehnsgreve-familien von Scheel-Plessen, opstår i 1960’erne idéen til campingpladsen De Hvide Svaner.

Det var Lehnsgreve Carl og hans hustru Lehnsgrevinde Anita von Scheel-Plessen, der gik forrest med ønsket om at bruge det unikke jordstykke ved fjordbredden, tæt på fiskerbyen Karrebæksminde, til en campingplads for danskerne.

I 1972 kunne Lehnsgrevinden og hendes søn, Greve Carl-Alexander således åbne De Hvide Svaner.

Lehnsgrevinden og Greve Carl-Alexander skaber med flid, visioner og varme en campingplads, der snart bliver rammen for mange danskeres bedste ferieoplevelser. Flere af pladsens faste gæster har i dag friske minder om den karismatiske Lehnsgrevinde. Historierne fortæller, hvordan Lehnsgrevinden samlede gæsterne til levende fortællinger ved lejrbålet eller malede med pladsens børn.


Lehnsgrevindens barnebarn driver pladsen i dag
Den nu afdøde Lehnsgrevinde Anita von Scheel-Plessen fulgte sit hjertebarn, De Hvide Svaner, tæt, men i dag er det Lehnsgrevindens barnebarn Greve Carl-Christian von Scheel-Plessen, der bærer traditionen videre på en af Sjællands største og mest populære campingpladser.

Carl-Christian von Scheel-Plessen har sin faste gang på De Hvide Svaner, og han er altid frisk på en snak med gæsterne, og til pladsens mange fester og mærkedage, er den hjertelige Greve og hans familie et naturligt samlingspunkt.

For som Greve Carl-Christian von Scheel-Plessen selv siger: Vi er en familie, der driver en plads for familier.
Således har intet ændret sig på De Hvide Svaner siden åbningen i 1972.


50 års jubilæum i 2022
Da åbningen af De Hvide Svaner Camping var op til påske i 1972, kan vi her i 2022 fejre 50 års jubilæum.

 • Facebook
 • Instagram

Campen

Her kan du læse det fulde ordensreglement for De Hvide Svaner Camping.


Forord
På De Hvide Svaner (DHS), bor der mange mennesker på et begrænset areal i perioden ca. 15. marts – ca. 15. november. Der er tilsyn på pladsen alle døgnets timer samt video-overvågning. Vi er alle sammen forskellige, med forskellige vaner, og det er netop noget af charmen ved camping.
Netop derfor, er vi nødt til at have nogle regler på pladsen, regler som vi alle skal følge, både fastliggere og turister.
Ordensreglementet er bl.a. en del af campingreglementet, udfærdiget af miljøministeriet.
Lejrchefen, (LC), er myndigheden på DHS.
LC/Receptionen på DHS skal kontaktes ved tvivlsspørgsmål/tolkning af ordensreglement.
Udenfor receptionens åbningstid kan LC kontaktes på 5544 2415 eller på mail info@dehvidesvaner.dk.
Vi forventer at alle gæster efterlever ordensreglementet, og foregår med det gode eksempel, og samtidig guider og hjælper andre i forhold til dette, alternativt kontakter receptionen.
I forhold til skadedyr henstiller vi til, at man ikke fodrer dyr og fugle, at man ikke smider skrald eller stiller affaldsposer på pladsen, men afleverer dette i vores serviceområde ved Karrebækvej. Her er opstillet containere til restaffald/småt brændbart, til glas/flasker og metal. Alt andet affald/storskrald skal afleveres på genbrugspladsen i Næstved.
Det er ikke tilladt at have folkeregister adresse på DHS.
Alle former for handel på pladsen er forbudt, uden tilladelse fra LC.
Det er ikke tilladt at udleje, fremleje/bytte campingvogn/ferie.


Den lejede plads
DHS er anlagt i et unikt, naturligt miljø ved Karrebæk Fjord, Saltø Å og Borgnakkeskoven med adskillige gravhøje dateret til Margrethe d. 1.´s tid.
Vi er derfor underlagt flere beskyttelseslinjer så som kystbeskyttelse, Natura 2000 og fortidsminder.
Ordensreglementet er derfor gældende på hele DHS fra indkørsel til fjorden, og skal naturligvis overholdes.
Intet må fremstå skæmmende i det åbne, naturlige rum, det skal være ensartet og må ikke fremstå med individuelt præg.
Der må ikke plantes, skoves, graves eller ændres på den lejede plads.
I DHS tilladelse fra Næstved Kommune fremgår det tydeligt, at der må opstilles en ren og præsentabel campingvogn, som skal kunne køre lovligt på offentlig vej. Vognen må opstilles med et fortelt med fast gulv, gulv må max. være 30 cm større i diameter end fortelt. Gulv skal være malet Umbra Grønt. Der må ligeledes opstilles et opbevaringstelt med fast gulv, malet Umbra Grønt. Terrasser, fliser, pavilloner samt andre anlæg er forbudt. Der må opstilles læsejl i skel. Hundehegn er kun tilladt såfremt at disse afskærmes med læsejl udvendig.
Afstandskrav på 1,5M til skel skal overholdes, gælder såvel campingvogn, telt samt opbevaringstelt. Campingvogns træk må dog gerne stå til skel.
Campingvognen skal være indregistreret til kørsel på offentlig vej. Hvis vognen ikke er indregistreret skal der monteres grøn id-plade med årsmærke, denne købes i receptionen.
DHS kræver en godkendt gastest hvert andet år. Gastest skal mod forlangende fremvises i receptionen.
Sæsongæster har pligt til at holde pladsen, dvs. slå græs, klippe hæk. Hæk skal trimmes 2 gange henover sæsonen, senest inden Sankt Hans og inden udgangen af September. Græs-/hækkeklipning er tilladt alle ugens dage i tidsrummet 10.00 - 12.00 samt 15.00 - 18.00, under hensyntagen til omkringliggende pladser. Græs-/hækaffald kan afleveres i det afmærkede område i serviceområdet, evt. poser skal tømmes, tomme poser i affaldscontainer. I det omfang det er muligt, afhenter DHS græs/hækaffald mandage og fredage. Græs skal være i klare plastposer. Løst græs/ikke klare affaldssække fjernes ikke.
Elkabel fra stander til vogn skal trækkes ved jorden, langs med hæk, med ret vinkel til vogn. Kabler, stik, m.v. skal være af CE-godkendt fabrikat.
Der må ikke være mere end 1 motorkøretøj på den lejede plads ad gangen.
Opladning af el-/hybridbiler må ikke foregå på pladsen. Vi henviser til ladestanderne på parkeringspladsen. Betaling via app.

En sæsonplads omfatter 2 voksne, børn og børnebørn under 18 år, samt gæstekort til daggæster. Daggæster må opholde sig på pladsen sammen med minimum én voksen lejer i tidsrummet 07.00 - 22.00. Overnattende gæster skal anmeldes og betales i receptionen inden overnatning. Udenfor åbningstid skal der straks sendes en mail til receptionen indeholdende adresse på pladsen samt navn(e) og telefonnummer på de overnattende gæster. Børn/unge må ikke overnatte uden voksen ledsager. Unge mellem 16-18 år må overnatte alene på DHS mod skriftlig accept fra forældre.


Kørsel
Max. 10 km/t overalt på pladsen. Gælder alle former for køretøjer. Ind- og udkørselsbomme er lukkede i tidsrummet 22.00 - 07.00. Enhver form for kørsel på pladsen i dette tidsrum er forbudt. Bemærk, flere af vejene på pladsen er ensrettede. Se oversigtskort.


Pool-område
Ophold i poolområdet sker på eget ansvar, under gensidig hensyntagen. De skiltede instrukser i området skal efterleves. Børn til og med 15 år skal være ifølge med en voksen over 18 år. Blebørn skal være iført badeble. Glas og glasflasker må ikke medbringes i området. Overtrædelse af regler og instrukser kan medføre bortvisning fra området.


Betaling  - salg og økonomi
DHS yder ikke kredit. Alt skal være betalt senest ved ankomst. Dette gælder også overnattende gæster. For sæsongæster udleveres bl.a. el-skema med aktuelt starttal. Det er lejers pligt at kontrollere at dette tal er korrekt. Lejer forpligter sig ligeledes til minimum 1 gang om måneden at aflæse og notere aktuelt målertal på det udleverede skema, samt fremvise dette mod forlangende fra DHS. Vi anbefaler alle, at aflæse måler når man tager hjem, og igen ved ankomst.
El-forbrug på fastliggerpladser afregnes med en startpakke på 100 kWh samt et acontobeløb. Ved større forbrug end 100 kWh skal der løbende tilkøbes elpakker af 10, 20, 50 eller 100 kWh. El-skema skal medbringes. Acontobeløb fratrækkes ved slutafregning.
Ovennævnte omkring el gælder ikke turister.


Ansvar
Som gæst/lejer på DHS accepteres og efterleves ordensreglementet fra ankomst til afrejse. Det af lejer indførte på DHS henstår for lejers ansvar og risiko, inkl. beskadigelse på anden part og ejendele. Lejer har ansvar for sig selv, sine gæster, brug af faciliteter såsom servicebygninger, lege, pool og fællesarealer. DHS anbefaler at man privat har tegnet relevante forsikringer som sikkerhed forud for lejeaftalens indgåelse med DHS. LC er DHS øverste myndighed, og har det overordnede ansvar ift. drift og ordensreglement. LC's anvisninger skal følges. Gentagne overtrædelser af ovennævnte kan medføre bortvisning/ophævelse af lejeaftalen, uden yderligere kompensation. Sager kan forfølges i rejseklagenævnet.

Område

 NATUROPLEVELSER

Er du til smukke cykelruter, gå-ture i skoven, eller sejlads på fjorden?
Der er disse og mange andre muligheder i vores område.


De Hvide Svaner Camping har en unik og smuk placering. Fra pladsen er det let at falde i staver over udsigten henover Karrebæk Fjord til Karrebæksminde eller Appenæs. Og få hundrede meter fra campingpladsen løber Saltø Å – foran Lehnsgreve-familiens Saltø Skov.

Campingpladsen er placeret på Sydsjælland, med blandt andet Karrebæksminde, Enø og Næstved i nærområdet. 
Krydser du derfor bommen på De Hvide Svaner, kommer naturen til dig - næsten af sig selv:
 

 • Karrebæksminde er oplagt til cykel- og vandreture. Ta’ den tohjulede eller gå-benene hele vejen ud på Enø Overdrev til den gamle Enø Lejr, hvor der er madpakkehus, shelter og en dejlig fred og ro - og hold øje med de mange smukke rovfugle imens. Eller pak fiskestangen i rygsækken og gå langs Vesterhave Strand eller Klinten til Bjørnebæk Strand. Jeres friskfangede fisk skal nok høste ros, når I kommer tilbage til pladsen. Har I ikke heldet med jer, kan I altid spise friskfanget fisk på en af de gamle fiskerestauranter ved kanalen på vej hjem.
   

 • Bisserup er fjorten kilometer væk og afgjort turen værd. Den lavvandede lagune er en naturoplevelse udover det sædvanlige, spørg bare de mange fritidssejlere, der har Bisserup som fast koordinat på deres søkort hver sommer. Et fint net af vandreruter, skoven langs havet med en skøn naturlegeplads og en god fiskehandel med havnens fiskere, gør også en dag i Bisserup til en oplevelse.
   

 • Den Grønne Ring er 32 km skiltet cykel- og vandrerute, der omkranser Næstved by. Ringen blev sluttet og indviet den 21. oktober 2021.
  Ruten bringer jer gennem nye og gamle skov- og naturområder. Her er mulighed for at 'plukke' et stykke rute ud eller tage hele turen på en dag. I receptionen hjælper vi gerne med information om parkering i nærheden eller giver forslag til hvilket stykke af ruten I kan tage.
   

 • Saltø Skov byder på mange hyggelige ruter til en gåtur. Her finder I mange fortidsminder i form af gravhøje og på en heldig dag kan I se havørnen svæve over skoven eller høre ravnenes karakteristiske kald mellem træerne. I Borgnakke Skov, der er den sydøstligste del af Saltø Skov, ned mod Karrebæk Fjord, har Saltø Gods etableret en skovbegravelsesplads i den smukke bøgeskov med udsigt over fjorden.

 • Holmegaard Mose er beliggende i Fensmark, bag Holmegaard Værk. Mosen er et besøg værd, hvis I ønsker at opleve en tidligere tørvemose og det unikke landskab der er opstået efter over 100 års gravning af tørv til blandt andet Holmegaard Glasværk og de tilhørende arbejderboliger. Området byder på et helt specielt landskab med et rigt plante-, fugle- og dyreliv med mange muligheder for gode gåture. Enkelte stier er ikke egnede til barnevogne, kørestole, m.v.
   

 • Kuperede og smukke cykelruter gennemskærer De Hvide Svaners ”forhave”. Kom ind i receptionen - vi guider dig til en cykeltur, der tager dig igennem de fineste dele af den sydsjællandske natur. Du bestemmer, hvor hård turen skal være.
   

 • Mountainbike-mekka. Skovene omkring Næstved byder på den perfekte legeplads. Det ”Gule spor” i Herlufsholmskoven er sjovt for alle. Den øvede mountainbiker kan køre på ”Danmarksmesterskabs-ruten” i Fruens Plantage, og elsker du at lege på cyklen har Næstved sin egen Bike-park i rå omgivelser på den gamle papirmølle.
   

 • Kano på Susåen som er Sjællands største å. Lej en kano og begynd fra Slusehuset i Næstved. Her kan du padle forbi smukke Herlufsholm Kostskole og fortsætte ad den snoede å, så længe arme og proviant holder. En anderledes oplevelse for hele familien.
   

 • Friheden på fjorden. Ta’ turbåden Friheden fra Næstved Havn, stå af ved Gavnø Slot og oplev historien på tæt hold. Hop ombord igen og fortsæt til Karrebæksminde. Nyd den friske fjordluft, og bestil lækre anretninger ombord. 

DSC01709_edited.jpg

Looking for hotel / Mangler du et sted at sove ? 

Click here / Klik her

bottom of page